herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

03 lis 2021
Aktualności

Centra Opiekuńczo – Mieszkalne

 

Powiat Gryfiński rozważa  możliwość przystąpienia do programu „Centra Opiekuńczo – mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przygotowało stosowną ankietę (poniżej). Jeżeli jest to możliwe bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji i stosownych ankiet swoim podopiecznym i petentom (ogłoszenie i ankieta w załączeniu). Uzupełnione ankiety można odesłać na adres email m.jakimczyk@pcpr-gryfino.pl lub  dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do dnia 30.11.2021 r. Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z powiatu gryfińskiego i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” Centra Opiekuńczo mieszkalne są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb poprzez wsparcie w zakresie kwestii zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej , poznawczych oraz społecznych. Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkania w formie całodobowego pobytu lub pobytu dziennego. Szczegółowy opis programu można przeczytać na stronie Biura pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych: Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia do Programu

czytaj więcej

01 wrz 2021
Aktualności

INFORMACJA - stypendium szkolne 2021/2022

STYPENDIUM NA NOWY ROK SZKOLNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do 15 września 2021 (w nieprzekraczalnym terminie), można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Przypominamy, iż stypendium przysługuje uczniom od pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, w rodzinie których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.

Wnioski (druki do pobrania w siedzibie GOPS) w imieniu ucznia niepełnoletniego składają rodzice, natomiast osoby, które ukończyły 18 r.ż. wnioski składają osobiście.

czytaj więcej

02 sie 2021
Aktualności

OGŁOSZENIE

Komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2021 - 2022.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje o terminie składania wniosków o:

  • zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście od 1 sierpnia oraz drogą elektroniczną od 1 lipca. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu empatia.mrpips.gov.pl lub korzystając z bankowości elektronicznej.

            Złożenie wniosku przez portal „Emp@tia” jest możliwe jedynie w przypadku założenia konta na tym portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany można uzyskać informację dotyczącą sposobu założenia profilu zaufanego.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10 lub na stronie internetowej https://gops.stareczarnowo.pl/.

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia