herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

23 cze 2020
Aktualności

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW                    

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina organizuje kolonie dla dzieci rolników                        z województwa zachodniopomorskiego.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce, w miejscowości Biały Dunajec,
w terminie od 21-30.07.2020 r.

Koszt kolonii  dla jednej osoby wynosi 1150 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata rodziców/opiekunów wynosi 400,00 zł

W załączeniu przedstawiamy program kolonii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie tel. 91 312 41 41 lub 91 485 70 58;  tel. kom 505 011 189 do dnia 10 lipca br.

Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc dla dzieci z Gminy Stare Czarnowo ograniczona (10 osób).

 

 

 

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/Program%20Bia%C5%82y%20Dunajec%2021_07_2020r_%20-%2030_07_2020r_.pdf

 

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/Informacje%20dla%20Rodzic%C3%B3w%20KRUS.pdf

 

 

 

czytaj więcej

15 maj 2020
Aktualności

OGŁOSZENIE

Fundacja MIŚ prosi o wsparcie

Zachęcamy do wsparcia szczytnego celu, jakim jest pomoc podopiecznym Fundacji MIŚ. Fundacja ta organizuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci w czasie trwania pandemii koronawirusa, jak również będzie niosła pomoc po jej zakończeniu. Ze środków darczyńców kupowana jest także żywność, artykuły chemiczne i biurowe oraz gry, z których korzystają najmłodsi.

Objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w mierzeniu się z szarą, trudną codziennością – czytamy w piśmie przedstawicieli fundacji.

Osobom, które chciałyby wesprzeć jej działalność podajemy nr konta:

Fundacja MIŚ, 82-120 Krynica Morska, ul. Gdańska 81/38

Bank Pocztowy 6013 2015 3743 6158 8520 0000 01

 

Więcej informacji w załączniku.

 

czytaj więcej

08 kwi 2020
Aktualności

OGŁOSZENIE

ODDAM Z RADOŚCIĄ - POMOGĘ INNYM

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie reaktywuje akcję

„Oddam z radością  - pomogę innym”,

której celem jest nieodpłatne przekazanie rzeczy używanych lub nowych dla rodzin z terenu naszej gminy potrzebujących tej formy wsparcia.

 

Obecnie poszukujemy komputerów dla uczniów z terenu naszej gminy, którzy nie mają ich w swoich domach. Jeśli mają Państwo sprawny sprzęt i chcieliby go przekazać prosimy o kontakt. To bardzo ważne, aby wszystkie dzieci mogły być w kontakcie ze swoimi nauczycielami.

Więcej informacji w załączniku.

czytaj więcej

13 mar 2020
Aktualności

UWAGA! Szczególne środki bezpieczeństwa

                           K O M U N I K A T

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem od 16 marca 2020 r. w Gminie Stare Czarnowo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie i w Urzędzie Pocztowym w Starym Czarnowie

https://www.stareczarnowo.pl/aktualnosci/pokaz/1129_szczegolne_srodki_bezpieczenstwa_w_urzedzie_gminy_stare_czarnowo  –komunikat  z Gminy

            W nawiązaniu do powyższej informacji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie będą realizować zadań w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz asystentury.

Proszę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świadczeń jak również osoby, które zamierzają skorzystać z usług tut. instytucji do kontaktu telefonicznego lub elektronicznej formy kontaktu.

Kierownik GOPS – 91 312 41 41, 91 485 70 56, kom. 509 985 364 e-mail. kierownik@gops.stareczarnowo.pl  lub kierownik_ops@wp.pl

Pracownicy socjalni 91 485 70 57 kom.505 011 221, 505 011 190, 505 011 189 e-mail.                        pracownicysocjalni@gops.stareczarnowo.pl   

Asystenci rodziny 91 485 70 59 kom. 505 011 286, 505 011 237

Świadczenia rodzinne

91 485 70 57 e-mail. swiadczeniarodzinne@gops.stareczarnowo.pl lub anita.mazur@gops.stareczarnowo.pl

 

czytaj więcej

18 lut 2020
Aktualności

INFORMACJA - realizacja programu POPŻ 2014-2020

INFORMACJA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje przekazywanie artykułów spożywczych mieszkańcom naszej Gminy, którzy nie przekraczają miesięcznie kryterium dochodowego w kwocie:

1.402 zł (netto) – na osobę samotną,

   1.056 zł (netto) – na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka w godzinach od 7.30-15.30 lub kontakt tel. (91) 312-41-41.

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy.
O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia