herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

26 lip 2019
Aktualności

OGŁOSZENIE

Komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2019 - 2020.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje, że 1 sierpnia 2019 r., to data początku składania wniosków o:

  • zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście od 1 sierpnia oraz drogą elektroniczną od 1 lipca. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu empatia.mrpips.gov.pl lub korzystając z bankowości elektronicznej.

            Złożenie wniosku przez portal „Emp@tia” jest możliwe jedynie w przypadku założenia konta na tym portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany można uzyskać informację dotyczącą sposobu założenia profilu zaufanego.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10 lub na stronie internetowej https://gops.stareczarnowo.pl/.

czytaj więcej

28 maj 2019
Aktualności

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje, że żywość z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana dnia 04 czerwca (wtorek) od godziny 12:00 do 15:00 w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Są to dodatkowe produkty przeznaczone dla dzieci, dlatego zapraszamy po odbiór rodziny posiadające dzieci do 15. roku życia. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 480 70 57.


Do zobaczenia.

czytaj więcej

15 kwi 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) od godziny 11.00 do 15.00 na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

GOPS Stare Czarnowo

czytaj więcej

13 lut 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informuję, że z dniem 13-tego lutego 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej roku wstrzymuje wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, z powodu wyczerpania limitu produktów.

Jednocześnie informuję, że dla osób, które figurują w bazie osób dotychczas zgłoszonych i korzystających z tej formy wsparcia żywność będzie nadal wydawana, a o terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

O terminie uruchomienia Podprogramu na rok 2019, a tym samym rozpoczęciu wydawania nowych skierowań powiadomię poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych: www.gops.stareczarnowo.pl oraz www.stareczarnowo.pl i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Kierownik GOPS

Elżbieta Adrabińska

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia