herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

02 gru 2016
Aktualności

Jabłka dla naszych mieszkańców

Jabłka dla naszych mieszkańców

Dnia 24 bm. po raz drugi w tym roku przekazaliśmy naszym mieszkańcom 10 ton pięknych jabłek otrzymanych bezpośrednio od producenta z Zagłębia Grójeckiego, co było poprzedzone akcją informacyjną.

Wyznaczeni pracownicy GOPS-u w osobie asystentów rodziny oraz pomocy pracowników Urzędu Gminy wydawali owoce wszystkim zainteresowanym uprawnionym do tej formy wsparcia.

 Jak się okazało nasz tradycyjny polski owoc cieszył się dużą popularnością ze względu na wysoką jakość wyselekcjonowanego produktu o czym mieszkańcy mogli się przekonać już podczas pierwszej dostawy w m-cu marcu br., bowiem wtedy skorzystało z naszej oferty 167 rodzin. Obecnie liczba odbiorców była mniejsza, bowiem liczyła 142 rodziny ale niestety nie wszyscy zainteresowani spełniali kryteria.

 Życzymy wszystkim smacznego mając nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy mogli przekazać mieszkańcom następną partię zarówno owoców jak i warzyw.    

                                                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                             Elżbieta Adrabińska                                                                                                                     

czytaj więcej

21 lis 2016
Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2015

INFORMACJA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób, których dochody nie przekraczają 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj.514 zł) bądź 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj.771 zł).

Żywność wydawana jest w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Robotniczej 9 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14.

czytaj więcej

16 lis 2016
Aktualności

OGŁOSZENIE - JABŁKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, jako jednostka organizacyjna  uprawniona do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Decyzja nr 5018/CE/ROW/Upr/2016) informuje, że w dniu 24.11.2016  będą wydawane jabłka (z Zagłębia Grójeckiego, odmiana Idared, Ligol) dla mieszkańców naszej Gminy.

Osoby zainteresowane, niekorzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mogą skorzystać z tej formy wsparcia, jeżeli dochód netto nie przekracza:

  • na osobę w rodzinie 771 zł (netto)
  • na osobę samotną 951 zł (netto)

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie lub pod nr tel. 91-312-41-41.

Miejsce wydawania jabłek:

 Stare Czarnowo – teren przy kościele w godzinach od 8:00 - 9:30

  Kołbacz – parking ul. Anny Jagiellonki w godzinach od 12:00 - 14:00

  Glinna – parking za sklepem w godzinach od 10:00 - 11:30

 

                                                        

                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                  Pomocy Społecznej

                                                                  Elżbieta Adrabińska

czytaj więcej

11 lip 2016
Aktualności

Pielgrzymka 2016

Pielgrzymi w naszej Gminie.
Dnia 04 lipca po raz szósty witaliśmy i gościliśmy w naszej gminie pielgrzymów 25 Szczecińskiej Pielgrzymki Rowerowej zmierzających na Jasną Górę. Trasa pielgrzymki przez naszą gminę nie jest przypadkowa, bowiem uczestnicy czują się mile widziani, tym bardziej, że w roku ubiegłym Pani Wójt zapraszała do odwiedzenia w roku następnym.

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia